قانون جذب

آیا تا به حال به چگونگی بر آورده شدن آرزوهایتان اندیشیده اید؟

..یازده قانون حضور در طبیعت


قانون اول (قانون خلا )


 

این قانون می گوید :همیشه خلا موجب جذب می شود .اگر من می خواهم موهبت های الهی را جذب کنم ابتدا باید جای خالی باز کنم .درستی قانونمند طبیعت نگاه عمیق به طبیعت والهام  گرفتن از آن است .شما مسلما می دانید که قدرت گرد باد خیلی بیشتر از باد است ,علت جذب فوق العاده ی گرد باد ,خلا ذهنی و خلا دل ,اولین خلا است که باید ایجاد کنید.

 

 

قانون دوم :(قانون جریان و حرکت )

 

هر ذره  ازاین هستی ,جریان دارد ,هدفی دارد ما ذره ی ایستا نداریم .بدن ما سه جریان مهم دارد ,جریان خون ,جریان تنفس جریان  لنف ایستایی در هر کدام از این سه جریان ,مرگ را موجب میشود .همین الان به زندگی خود نگاه کنید هر جا را که راکد مانده به حرکت بیندازید .جاری شوید و حرکت دهید ,انرژی جسمی تان را ,ذهن خلاق تان را سرمایه تان را دانش تان را حرکت زندگیست .

 

قانون سوم :(قانون نظم )

 

همه هستی ما منظم است .حتی در بی نظمی هایی که می بینیم ,نظم نهفته ای وجود دارد .این جریان منظم هستی حتما برای ما پیامی دارد ,پس همه چیز در مسیر طبیعی و سلامت خود قرار دارد که نظم داشته باشد .


قانون چهارم :(قانون بارش )

 

بی مضایقه بخشیدن قانون طبیعت است .خورشید چندین سال است به شما می تابد بدون اینکه هیچ تمناییاز شما داشته باشد ,حتی اگر ناسپاسی کنید ,باز هم فردا می تابد چرا که خداوند یکی از قوانین هستی را بارش

 

)قرار داده است ,بارش یعنی این که شما ببخشید .همین امروز فکر کنید چه چیز ی را باید بارش کنید ؟مهرتان ,عشق تان ,پول تان ,دانش تان ,وقت تان و.....عاشقانه هر روز و هر شب ببارید .

 

قانون پنجم (قانون پاکی )

 

پاکی اساس جذب همه موهبت هاست .موهبت ها  همیشه جذب پاکی  می شوند و به نسبت پاکی که در خود ایجاد می کنید  ,لایق جذب موهبت ها می شوید موهبت ها هرگز به سوی آلودگی کشیده نمی شوند .آلودگی محرومیت است .طبیعت ,مدام خود را پاکیزه می کند و آلودگی  ها را از خود دورمی نماید .با رعایت قانون پاکی در محیط بیرون و درون خود موهبت ها ی بیش تری به سراغ شما می آید .

 

قانون ششم (قانون سحر خیزی )

 

از سحر خیزی سحر پیام بگیریم ,ثابت شده که فتوسنتز گیاهان با سپیده دم شروع می شود و چرخه ی تاریکی متوقف می شود و گیاهان چرخه ی نوری خود را آغاز می کنند .صادقانه از خود بپرسید فتوسنتز شما از چه ساعتی در صبح شروع می شود ؟اوج انرژی هستی در لحظات بیش از طلوع است .اینزمان مناسب ترین زمان از دیدگاه انرژی هستی و کیهانی ست و انرژی جذاب هستی ,آماده جذب وخلق و ایجاد خواسته ها و نیات پاک درونی شماست قانون هفتم (قانون جمع)


همیشه انرژی یک شخص از انرژی یک گروه کم تر است جمع بودن موجب جذب


موثرترهدف میشود.قانون هشتم(قانون هماهنگی)

 

به طبیعت نگاه کنید اگر در طبیعت هماهنگی نبود ,هیچ سیستمی ارزش خودش را


نداشت .بدن ما مجموعه ای از سیستم های منظم است .این هماهنگی برای شما پیامی


دارد و پیام اش این است که انسان نیز به عنوان عنصری از هستی هماهنگ باشد


هنرمندانه زیستن یعنی تمام ابعاد زندگی را با هم پیش بردن .


 

قانون نهم:(قانون تنوع)طبیعت وهستی ما ,طبیعت و هستی متنوعیست .این نوع تنوع هستی ما حتما برای مان


پیامی دارد تنوع به ما روحیه ,جریان ,حرکت و نشاط می دهد متنوع بودن را از طبیعت


الهام بگیرید .


 

 

قانون دهم (قانون کار ما )قانون کار ما )قانون علت و معلول ,قانون تابش و باز تابش و قانون عمل و عکس العمل نامیده می شود .همه این ها یک معنا می دهد .گفته میشود که هر چه می کنیم ,با هر نیتی که داریم ,هر عمل از ما تابشی ست به بیرون که باز تابشی به درون دارد

 

قانون یازدهم (قانون عشق )

 

عشق اساس همه ی جذابیتهاست .همه موهبت ها از عشق است .بنیان هستی بر اساس عشق الهی ست .خلقت انسان و همه ی موجودات ,حاصل  عشق است .اگربخواهید چیزی را جذب کنید باید بهآن عشق بورزید .

 ----------------------------------------------------

 --------------------------


بیایید قوانین هستی را بشناسیم از طبیعت پیرامون الهام بگیریم و سنت ها ی الهی را


زندگی کنیم که به لطف الهی شایشته ی عشق و هدایت ایم و سزاوار افزونی و برکت

نوشته شده در چهارشنبه 25 خرداد 1390 ساعت 06:00 ق.ظ توسط مهناز گل باران
قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت