قانون جذب

آیا تا به حال به چگونگی بر آورده شدن آرزوهایتان اندیشیده اید؟

مکانیزم دیگری که به صورت تکنیکی برای کنترل روحیه

وکسب ارامش ونشاط به انسان کمک می کند استفاده از قدرت

سوال است . این بدان معنی است که وقتی شما از خود یک سوال

مثبت می کنید .این سوال به خودی خود به عنوان یک

سیگنال ورودی به ضمیر ناخوداگاه شما وارد می شود ودر نشاط


وروحیه عالی وباوری مثبت نسبت به خود می سازد


ضمنا خاصیت ضمیر ناخود اگاه این است که با دریافت

هر سوال بلافاصله در تمام کائنات کاوش کرده تا اسباب وشرایط

محقق شدن مفهوم ان سوال را در شما پدید اورد وبه عبارت دیگر


 شرایط یک انسان خوشبخت را برای شما فراهم کند .

لذا شما با استفاده از قدرت سوال در واقع با یک

تیر دو نشان می زنید .هم روحیه خود را عالی می کنید

وهم مفهوم وواقعیت ان سوال را توسط ضمیر نا خود اگاه

در دنیای خود خلق می کنید .پس بر شما باد که مرتبا از خود


سوالات طلائی مثبت کرده ودنیای خود را زیبا سازید .

قدرت تمرکز وقدرت سوال دو بال قدرتمند ی

هستند که شما را به روحیه ای عالی وشاد

می رسانند وبه شما توان پرواز می دهند تا در اسمان زندگی

خود ارام سفر کنید وبه زیباترین قلل موفقیت دست

پیدا کنید.


نوشته شده در پنجشنبه 3 دی 1388 ساعت 06:00 ق.ظ توسط مهناز ستاره باران
قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت