قانون جذب

آیا تا به حال به چگونگی بر آورده شدن آرزوهایتان اندیشیده اید؟

مهم ترین عامل تعیین کننده ووضعیت شما ,روحیه شماست

که در هر لحظه چه احساسی دارید .روحیه مهم ترین عامل

خلق پدیده هاست .انسانی که روحیه ای عالی


دارد ,زیبا می اندیشد وهنگامی که زیبا بیندیشد به

دستاوردی  عالی می رسد ودر نتیجه روحیه ای عالیترکسب می کند .مجددا روحیه بهتر او منجر به اندیشه زیباتر او


می شود واین اندیشه زیباتر ,او را به دستاوردها ی زیبا تر


می رساند وان دستاورد زیباتر مجددا او را به روحیه ای بسیار


بهتر وعالی تر می برد واین چرخه وسیکل مثبت ان چنان

ادامه می یابد که انسان احساس می کند چقدر

خوشبخت است وچقدر زندگی زیباست .چقدر همه چیز بر وفق مراد اوست واز انجائی که چنین باوری پیدا می کند

اندیشه های حاصل از داشتن چنین باوری .اندیشه های زیبائی است که شادی .نشاط وخوشبختی وسعادت انسان را تضمین

می کند .واز انجائی که هر اندیشه می تواند به عملی

واقدامی ودستاوردی منتهی شود لذا معلوم است که چنین


اندیشه های مثبت ناشی از یک روحیه خوب .به دستاورد های


زیبای یک زندگی منجر می شود .انسانی که روحیه ای


افسرده ومضطرب دارد .اندیشه های منفی می کند واین اندیشه


های منفی وبد برای او پیامد های نا گواری خواهد داشت و


اصولا از یک انسان افسرده چه انتظاری می رود .


به جزاینکه اندیشه های منفی ومخرب در ذهنش


تولید کند وان اندیشه های منفی ومخرب او را به نتایج منفی می


رساند ونتایج منفی در روحیه ای  افسرده تر ایجاد می کند


وروحیه افسرده تر فکری منفی تر وخرب تر تولید  می کند


با توجه به نقش روحیه در انسان اولین فکر این است که چگونه

می توان با استفاده ازاین تکنولوژی انسان ها  را به گونه ای

پرورش داد که بطور سیستماتیک اصولا روحیه ای شاد وبا نشاط


داشته باشند ودر هر لحظه بتوانند روحیه خود را کنترل کنند

وشاداب وخوشحال زندگی کنند که هرگز افکار منفی ومخرب در

ذهنشان تولید نشود 

 

نوشته شده در دوشنبه 30 آذر 1388 ساعت 06:00 ب.ظ توسط مهناز ستاره باران
قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت