تبلیغات
قانون جذب - ضمیر نا خود اگاه ,کامپیوتر قدرتمند درون انسان


قانون جذب

آیا تا به حال به چگونگی بر آورده شدن آرزوهایتان اندیشیده اید؟

انسان دو نوع ضمیر دارد یکی ضمیر خود اگاه

 

ودیگری ضمیر ناخود اگاه .

 

ضمیر خود اگاه انسان پست فرماندهی وجود است که در واقع

 

همان بخش از انسان است که به من ادمی اطلاق می شود .

 

وقتی شما هر کاری را اگاهانه اراده می کنید ,تصمیم

 

 

می گیرید وانجام می دهید این ضمیر خود اگاه شماست

 

که انجام وظیفه می کند ودر وجود شما فرماندهی می کند ,

 

قضاوت می کند ,تجزیه وتحلیل وارزیابی می کند وامور

 

زندگی شما بطور روز مره اداره می شود .

 

در کنار این ضمیر بخش دیگری در وجود ادمی حضور دارد که

مسئولیت امور اجرائی بدن را عهده دار است

 

وان ضمیر ناخود اگاه است که انرا پست اجرائی

 

بدن می گویند .ضمیر ناخود اگاه گوش به فرمان

 

ضمیر خود اگاه شماست وتحت زعامت وفرماندهی سیستم

 

خود اگاه شما انجام وظیفه می کند .ضمیر ناخود اگاه انسان دقیقا

 

یک کامپیوتر است که تمام سیستم بدن انسان را اداره می کند .

 

این ضمیر کنترل تمام اعضاوجوارح بدن را که بطور غیرارادی

 

کار می کند به عهده دارد .از جمله قلب,  ریه ها, کبد, معده,

 

ودر یک کلام کنترل واداره تمام سلول های بدن انسان .از سوی

دیگر ضمیر ناخود اگاه است که باورهای انسان را می سازد

 

وشخصیت ,اعتماد به نفس وهویت ادمی را شکل می دهد ونیز

ضمیر ناخود اگاه است که روحیه فرد را در هر لحظه می سازد

 

ضمیر ناخوداگاه می تواند در هر لحظه با تماس وارتباط با

ضمایر ناخود اگاه انسان های دیگر رابطه شما را با دیگران

بطور ناخود اگاه فراهم کند .ضمیر ناخود اگاه می تواند

 

با ارتباط با جهان افرینش وکل کائنات ارتباط ادمی

 

را با جهان هستی بر قرار کند وانسان را به استفاده از قدرت

 

ماوراالطبیعه برساند واز این طریق کل کائنات

 

به خدمت انسان در ایند .

 


نوشته شده در سه شنبه 17 آذر 1388 ساعت 02:56 ق.ظ توسط مهناز نظرات
قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت