تبلیغات
قانون جذب - شنونده فعالی باش


قانون جذب

آیا تا به حال به چگونگی بر آورده شدن آرزوهایتان اندیشیده اید؟


هنگامی که در کاری شکست خوردم تمام جملات و کلمات اطرافیان و دوستانم را درباره نهی از ان کار بود به یادم اوردم جملاتی مانند حوصله کن الان وقت انجام این کار نیست روی این کار دقت و مطالعه بیشتری کن جوانب گوناگون این عملرا بسنج و .....اما من گوشم نمی شنید و کارخودم را انجام می دادم با همین خودمحوریو خود خواهی سرمایه ای را با زحمت به دست اورده بودم به فردی دادم و در رویاهایم چشن ثروتمند شدن ودر رفاه زندگی کردن گرفتم زمانی نه چندان طولانی سپری شد و نشانه هایشکست مالی-تجاری-پدیدارگشت-ارام ارام وجدانم به جنب و جوشافتاد و داهای تهی کننده و نصیحت امیزو خیر خواهانه حیاتی مجددوتازه یافتند و خود را اشکار ساختند ابتدا از روی یک دندگی و لج بازی این صداها را نشنیده می گرفتم اما ابر های سیاه شکست کامل اشکار شدند و با خود سیل های سرزنش درونی و بیرونی اوردند و غرورم را یکسره با خود بردند تسلیم شدم و تصمیم جدیدی گرفتم تصمیم جدید این بود به همه نصیحت ها حتی انهایی که کم اهمیت به نظر می ایند کاملا گوش کنم تمام صداها یی را که در ان دستور و فرمان و نهی است بشنوم سعی کنم در هر کاری با اشنایان ان کار مشورت کرده و تحقیق جامعی به عمل اورم به حرف های دوستان و حتی دشمنان توجه وافری کنم و درخلوتم این حرف ها را در ترازوی داوری وجدانی قرار داده و با چشم دیگری به انها نظر کنم به خودم قول دادم در تصمیم ها ی کوچک و بزرگ به حرف افراد کوچک و بزرگ گوش کنم و سرانجام شنونده فعالی باشم.


نوشته شده در جمعه 9 دی 1390 ساعت 12:05 ب.ظ توسط مهناز گل باران
قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت