تبلیغات
قانون جذب - قدرت تجسم


قانون جذب

آیا تا به حال به چگونگی بر آورده شدن آرزوهایتان اندیشیده اید؟

دلیل قدرتمند بودن تجسم این است که .وقتی تو تصویری ذهنی


از انچه می خواهی خلق می کنی *افکار و احساسات داشتن


ان را در زمان حال در خود ایجاد می کنی تجسم صرفا تفکر


متمکز قدرتمند در قالب تصاویراست  که به همان  نسبت  هم


 احساس ایجاد می کند  تو با قدرت  تجسم فرکانسی  قوی به 


کاینات می فرستی . قانون جذب این علایم را می گیرد و


تصاویر را به همان نحوی که در ذهنت دیده ای به تو


بر می گرداند.وقتی تصویری ذهنی داشتی وان تصویر را


مجسم کردی .همیشه ومنحصرا روی نتیجه ی نهایی انگشت


 بگذار..در واقع احساس است که موجب جذب می شود نه


صرفا تصویر یا فکر عده ی زیادی چنین می پندارند که اگر فکر


مثبت داشته باشم .یا داشتن هر انچه را می خواهم مجسم کنم


کافی است اما اگر تو این کار را بکنی ولی احساس وفور

 

نعمت .لذت وعشق نکنی .قدرت جذب را خلق نمی کنی


هم اکنون با شروع ان احساس والتفات درونی .دری برایتو باز می شود که قدرت کاینات از میان ان شروع به ابراز


وجود می کند .


ووظیفه ما سر در اوردن از چگونگی نیست


 .چگونگی از اعتماد وتعهد ما
نوشته شده در سه شنبه 19 آبان 1388 ساعت 03:05 ب.ظ توسط مهناز نظرات
قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت